OAKnet

Typerende projecten voor Johanneke Braaksma

 • begeleiding en advies bij grote vernieuwingsprojecten in hbo en wo 
 • begeleiding bij verbetering van de kwaliteit en de kwaliteitsborging van toetsing  
 • docent bij cursusdagen en workshops 
   
 • lid van toetscommissies voor BKO en SKO 
 • lid examencommissies in hbo en wo
 • coaching en sparring partnerschap voor stafmedewerkers en management van opleidingen
   
 • deelname aan (inter)nationale visitatiepanels in diverse rollen (voorzitter, panellid, secretaris)
 • begeleiding bij de voorbereiding op visitatie en accreditatie in hbo en wo 
 • advisering en ondersteuning bij het ontwikkelen en realiseren van kwaliteitszorgplannen  
 • evaluatie van de onderwijsstructuur van een grote hbo onderwijsinstelling
 • extern voorzitter bij het ontwikkelen van een beleidsplan voor een ambitieuze opleiding
 • rapportages over uiteenlopende onderwerpen op onderwijskundig en organisatorisch gebied
OAKnet Onderwijs Advies Kwaliteit    J.Braaksma@oaknet.nl