OAKnet

 

       

Johanneke Braaksma is als senior adviseur werkzaam op het terrein van kwaliteitszorg, onderwijsverbetering, toetsing, coaching en docentprofessionalisering.

Zij heeft ervaring als onderzoeker met internationaal vergelijkend onderwijskundig onderzoek en als informatiespecialist op het gebied van de toegepaste onderwijskunde. Zij is opgeleid als onderwijzeres en pedagoog/onderwijskundige. 

Zij ondersteunt instellingen, opleidingen en docenten bij het ontwikkelen en realiseren van adequaat en accreditatiewaardig onderwijs. 

Zij is gecertificeerd NVAO-secretaris voor opleidings- en instellingsbeoordelingen en beschikt over het Cambridge Certificate of Proficency in English.

Zij is lid van:
  • EHON, Expertisenetwerk Hoger Onderwijs
  • NNK, Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement
  • Ooa, Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

  

 

 

 

 

 

OAKnet Onderwijs Advies Kwaliteit    J.Braaksma@oaknet.nl